BO_32431_seq

BO_32431_seq Version 1

SequenceSequence (1329 bp)

0001 GTGGCATTTG AATTTAAACT TCCAGATATC GGGGAAGGTA TCCACGAAGG
0051 CGAAATCGTA AAATGGTTTG TCAAGCCTAA CGACGAGGTA GACGAAGATG
0101 ATGTACTGGC TGAAGTCCAA AATGATAAAG CAGTAGTAGA AATTCCTTCA
0151 CCTGTTAAAG GAAAAGTATT AGAATTAAAA GTTGAAGAGG GAACGGTTGC
0201 AACTGTTGGA CAAACGATTA TTACGTTTGA TGCACCTGGT TACGAAGATC
0251 TTCAATTTAA AGGCAGCGAC GAGTCTGACG ATGCGAAAAC TGAAGCACAA
0301 GTTCAGTCAA CTGCAGAAGC TGGACAAGAC GTTGCGAAAG AAGAGCAAGC
0351 TCAAGAGCCT GCAAAAGCTA CTGGCGCAGG ACAGCAGGAT CAAGCTGAAG
0401 TTGACCCGAA CAAACGCGTG ATCGCTATGC CTTCCGTACG TAAATATGCA
0451 CGTGAAAAAG GTGTAGACAT CCGTAAGGTT ACTGGTTCAG GCAACAACGG
0501 ACGTGTTGTA AAAGAAGATA TCGACAGCTT TGTAAACGGA GGAGCGCAAG
0551 AAGCTGCACC GCAAGAAACA GCTGCACCAC AAGAAACAGC TGCTAAACCG
0601 GCTGCTGCAC CAGCTCCAGA GGGCGAATTC CCAGAAACAC GCGAAAAAAT
0651 GAGCGGTATC CGTAAAGCAA TTGCAAAAGC GATGGTTAAC TCTAAACACA
0701 CTGCTCCTCA CGTAACGTTA ATGGACGAAG TGGACGTAAC AAACCTTGTT
0751 GCACATCGTA AACAGTTCAA ACAGGTTGCT GCTGATCAAG GAATCAAGCT
0801 GACTTACTTG CCTTACGTTG TAAAAGCTCT TACATCTGCA CTGAAAAAAT
0851 TCCCTGTTTT AAACACGTCA ATTGACGATA AAACAGATGA AGTCATCCAA
0901 AAACATTACT TCAACATCGG TATCGCTGCT GACACTGAAA AAGGCTTGCT
0951 TGTACCGGTT GTGAAAAATG CAGATCGTAA ATCTGTCTTT GAAATTTCTG
1001 ATGAAATCAA TGGCCTTGCA ACAAAAGCTC GTGAAGGCAA GCTTGCTCCA
1051 GCTGAAATGA AAGGCGCATC TTGCACAATT ACAAACATCG GTTCTGCCGG
1101 CGGACAATGG TTCACTCCGG TTATCAACCA TCCAGAAGTT GCGATTCTTG
1151 GTATCGGACG CATTGCAGAA AAAGCGATTG TTCGTGATGG CGAAATCGTA
1201 GCAGCTCCAG TCTTAGCTCT TTCTCTCAGC TTCGACCACC GTATGATCGA
1251 CGGAGCAACT GCGCAAAATG CATTAAATCA CATCAAGCGT TTACTGAACG
1301 ATCCACAATT AATTTTAATG GAGGCGTAA  

References


Misirli, G., Wipat, A., Mullen, J., James, K., Pocock, M., Smith, W., Allenby, N., Hallinan, JS., "BacillOndex: an integrated data resource for systems and synthetic biology.", Journal of integrative bioinformatics, 2013, Apr 10; 10(2): 224, PMID: 23571273., DOI: 10.2390/biecoll-jib-2013-224.

Mısırlı, G., Hallinan, J., Pocock, M., Lord, P., McLaughlin, JA., Sauro, H., Wipat, A., "Data Integration and Mining for Synthetic Biology Design.", ACS synthetic biology, 2016, 10 21; 5(10): 1086-1097, PMID: 27110921.

Landis, CA., Levine, JD., Robinson, CR., "Decreased slow-wave and paradoxical sleep in a rat chronic pain model.", Sleep, 1989, Apr 12(2): 167-77, PMID: 2711092.

OBI_0002110 10.1145/2631921  
synbiohub#ownedBy user/myers  
synbiohub#topLevel BO_32431_seq/1